Αυτό το άρθρο αρχικά δημοσιεύτηκε εδώ

Welcome to another installation of This Week in Spring! This week I’m in Krakow, Poland, for JDD and then it’s off to St. Petersburg, Russia for the Joker conference!

We’ve got a lot to cover so let’s get to it!