Αυτό το άρθρο αρχικά δημοσιεύτηκε εδώ

Hi Spring fans! This week I’m in Austin, Texas for OSCON; London, UK, for Devoxx UK; and Nice, France for RivieraDev! If you’re around, I’d love to talk to you so don’t hesitate to say hi!