Αυτό το άρθρο αρχικά δημοσιεύτηκε εδώ

Speaker: Josh Long

Hi Spring fans! In this installment of Spring Tips we’ll revisit Kotlin, leveraging more DSLs in both the Kotlin and Spring ecosystem.