Αυτό το άρθρο αρχικά δημοσιεύτηκε εδώ

Hi Spring fans and welcome to This Week in Spring from the premier JVM-language event SpringOne Platform 2017! There is a massive amount of stuff to cover, especially in light of SpringOne Platform, so let’s get to it!